Size Ne Sunabiliriz

Size Ne Sunabiliriz

Global Network

Global Network

 
 

Bunu Nasıl Yaparız

Bunu Nasıl Yaparız

Yaklaşımımız

Yaklaşımımız

Son derece bilimsel, esnek ve entegre değerlendirme süreçleri ve sonuçları aracılığıyla daha doğru yetenek kararları vermenize yardımcı olmak için sizinle birlikte çalışıyoruz. Endüstriyel psikoloji, teknoloji ve türünün en iyisi değerlendirme ve geliştirme araçlarını birleştirerek, organizasyonunuz kadar eşsiz online yetenek çözümleri sunuyoruz.Tüm bu çalışmalarımızda, 4 temel adımdan oluşan yetenek yaklaşımımız başarıyı garanti altına almamız için bize yol gösteriyor

Tasarla & Profille

Bir değerlendirme öncesinde , başarıyı profillemek için yüzyüze ve/veya online davranışsal iş analizi çalışmaları yapar, kritik yetkinlikleri ayrıştırınız.

Ölç-Değerlendir

Hedeflenen başarı profilinin en doğru şekilde ölçebilecek değerlendirme araçlarını kombine eder, dijital veya yüzyüze ortamlarda çalışırız.

Eşleştir

Adayların değerlendirme sonuçları ve başarı profili arasında online ve otomatik GAP analizleri yapar, anında eşleşme raporları üretiriz.

Geliştir

Başarı profilindeki Kritik yetkinliklerin geliştirilmesi için etkin geri-ileri bildirim prosesleri uygular, katılımcıları motive ederiz.

Kimlere Hizmet Sunuyoruz