ARAŞTIRMA: Uzaktan Çalışma Yetkinlikleri

ARAŞTIRMA: Uzaktan Çalışma Yetkinlikleri

Geçmişte, ideal bir uzaktan çalışan profili kavramı, genellikle belirli pozisyonların seçilmiş çalışanlara uygulanıyordu. Tabii ki, bu önemli ölçüde değişti ve çoğu ülke COVID-19’un yayılmasını yavaşlatmak için artık uzaktan çalışma düzenlemeleri uyguladı. Uzaktan çalışma için bu değişikliğin pratik anlamı, pek çok endüstrinin tüm çalışanlarının olmasa da çoğunun artık uzaktan çalışmaya uyum sağlamak zorunda olmasıdır. Dolayısıyla, evden etkili bir şekilde çalışmak için önemli olan yetkinliklerin, herhangi bir şirketin daha büyük iş gücü içinde tanımlanması ve geliştirilmesi belki de şimdi her zamankinden daha fazla gerekiyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA ARAŞTIRMASI
TTS Top Talent Solutions, bu yeni sanal çalışma ortamlarıyla karşı karşıya kalan firmaların sorduğu, uzaktan çalışan kişiler için başarı profilinin nasıl olacağını yani hangi yetkinliklerin kritik olacağını araştırdı. Sonuç olarak, bu ilgi çekici soruyu araştırmak için Güney Afrikalı bir profesyonel hizmet firması ile ortaklaşa bir çalışma başlattı. 48 personel, etkili uzaktan çalışma için en kritik yetkinlikleri belirlemek için bir profil çıkarma uygulamasına katılmaya davet edildi. Katılımcılar, organizasyonda profesyonel hizmetler ve destek olmak üzere iki düzeyde yanıt verdiler. Müşterilerimizin çoğu tarafından kullanılan iyi bilinen ve türünün en iyisi olan bir yetkinlik çerçevesi ;Saville Wave Performance Culture Framework’ü kullanıldı. Katılımcılardan, “Uzun bir süre boyunca uzaktan çalışırken odaklanmış, üretken ve iyi ayarlanmış kalmak” gibi gerekli yetkinlikleri tanımlamaları istendi.

ÖZET SONUÇLAR:
Tüm personel tarafından belirlenen ilk üç yetkinlik şunlardı:
1)Görevleri Yönetme. Bu yeterlilik, organize ve metodik olma, faaliyetleri sistematik olarak planlama ve net öncelikler belirleme ile ilgili davranışları ifade eder.
2)Zaman çizelgeleri ile tanışmak. Hedeflere odaklanma ve son teslim tarihlerini sağlama, dakik olma ve bir programa bağlı kalmanın yanı sıra görevleri tamamlamada güvenilir olma ile ilgili bir yetkinlik. 
3)Sonuç elde etme. Bu yetkinlik, hızlı çalışmaya odaklanmayı, meşgul olmayı tercih etmeyi ve üretkenliği sürdürmeyi ifade eder. 

İlginç bir şekilde, profesyonel ve destek personeli grupları arasında bir dizi yetkinlik önem derecesinde ciddi farklılıklar gözlemlendi. Bu nedenle, kısaca, özellikle kendi işiniz için gerekli olan yetkinlikleri değil, genel olarak uzaktan çalışmanın doğasını düşünmek olmasına rağmen, belirli bir uzmanlığın bir işlevi olarak algılanan gereksinimler üzerinde bir etkisi olduğu görülmüştür.

Farklı görevlerdeki grublara göre en üst sıradaki yetkinlikleri analiz edildiğinde, ilk 10 yetkinliğin altısının profesyonel hizmetler ve destek grupları arasında paylaşıldığı görüldü. Bu, uzaktan çalışma için gerekli olan, çıktılar, kalite ve standartları koruma ve aynı zamanda esneklikle ilgili olan temel kritik yetkinliklerin kısa bir listesini veriyor. Bu yetkinlikler, uzaktan çalışanlar için evrensel olarak önemli kabul edilebilir. Aşağıdaki tabloda evrensel ve benzersiz yetkinlikleri görebilirsiniz:

 

Kalan dört üst sıradaki yetkinlikte gözlenen farklılıklar, makul olarak iki görevdeki işin doğasındaki farklılıklara atfedilebilir. Bu, yeni sanal çalışma ortamımızda bile, role özgü gereksinimleri göz önünde bulundurmanın önemli olmaya devam ettiğini gösteriyor.

FİNAL ÇIKARIM:
Bu çalışmanın sonuçları, ölçme değerlendirme sağlayıcıları tarafından yürütülen benzer araştırmalarla örtüşüyor ve aynı zamanda müşterilerimizle yaptığımız işlerde uyguladığımız en iyi uygulamalarla uyumlu. Örneğin, benzersiz yetkinliklerin ortaya çıkması, kişinin hem bağlamsal yönleri (sanal çalışma ortamı gibi) hem de yetenek ve gereksinimlerle eşleşmeyi düşünürken role özgü gereksinimleri göz önünde bulundurması gereken pozisyonumuzla uyumludur. 

Ülkeler yavaş yavaş normalleşmeye başladıkça, birçok kuruluş personelini ve müşterilerini korumak için sanal olarak faaliyet göstermeye devam edecek. Bu nedenle, büyük ölçekli uzaktan çalışmanın öngörülebilir gelecekte devam etmesi muhtemeldir. Kuruluşlar, bu belirsiz zamanlarda çalışanlarına, bu araştırmada tanımlanan temel uzaktan çalışma yetkinlikleri için hedeflenen geliştirme önerileri sunarak daha fazla destek sağlayabilirler. Bu, şüphesiz sadece çalışanların etkin şekilde çalışmaya devam etme kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda işverenin çalışan havuzlarını da en üst yeteneklere yükseltecektir. 

Bu araştırma hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz veya kuruluşunuzun uzaktan çalışan çalışma gücünü denetlemekle ilgileniyorsanız, bilgi@surmelipartners.com adresinden bizimle iletişime geçin.