Durumsal yargı testleri (SJT) hedeflenen rol kapsamında, test kullanıcısının (adayların) o rolün hedeflerinin başarılmasına etki eden kritik iş durumları karşısında nasıl davranmaya eğilimli olduğunu önceden tahmin etmeye yarayan, test türüdür. Bilimsel araştırmalar, organizasyona özel olarak hazırlanan ve rolün içeriğini yüksek derecede yansıtan SJT’lerin, gelecekteki iş performansını ölçmek açısından yüksek geçerlilik oranlarına sahip olduğunu göstermektedir. S&P olarak, başta yüksek turn-over’a sahip olan pozisyonlar olmak üzere, yeni mezun ve MT işe alım süreçleri için de size özel SJT’ler tasarlayabilir ve online olarak kullanmanızı sağlayabiliriz.
 
Tasarım süresi ölçülen boyutların ne olduğuna, ölçülmek istenen boyutların sayısına, ne tür çıktıların beklendiğine ve test yönetimin nasıl yapılmak istendiğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Video Tabanlı
SJT Tasarımları (V-SJT)

Video SJT’ler, S&P tarafından 2016 yılında geliştirilen ve klasik SJT’lerin daha gerçekçi bir şekilde sunulmasını sağlayan bir durumsal yargı testi türüdür.

Video SJT’ler, S&P tarafından 2016 yılında geliştirilen ve klasik SJT’lerin daha gerçekçi bir şekilde sunulmasını sağlayan bir durumsal yargı testi türüdür.

Video Tabanlı Durumsal yargı testleri katılımcıların iyi bir işveren marka deneyimi yaşaması, aday oldukları işin içeriğini anlayabilmeleri ve rolün gerektirdiği davranışsal modellere yatkınlıklarını fark edebilmeleri için eşsiz bir deneyim sunar.
 
Profesyonel prodüksiyon ekipleri ve tiyatro oyuncularının rol yetenekleri ile desteklenen V-SJT’ler aynı zamanda gelişim süreçlerinin önemli bir parçası olarak da öğrenme süreçlerinize katkı sağlayabilir.
 
S&P olarak, başta yüksek turn-over’a sahip olan pozisyonlar olmak üzere, yeni mezun ve MT işe alım süreçleri, liderlik gelişimi için size özel V-SJT’ler tasarlayabilir ve online olarak kullanmanızı sağlayabiliriz.