Temel

Rol Oyunculuğu Teknikleri

Program Hakkında
 
Değerlendirme Merkezi simülasyon türlerinden birisi olan ‘Rol Oyunu’, doğası gereği katılımcı üzerinde belirli bir duygu ve düşünce hali oluşturmayı, rolün içeriğindeki konuların önceden yapılandırılmış belirli bir senaryo eşliğinde ve dramatize edilerek aktarımını ve sürecin adil yönetimini gerektirir.
 
Bu programda katılımcılar, rol oyunu simülasyon türünde bir daha iyi bir rol oyunculuğu performansı üretebilmek için gereken en temel teknikleri öğrenecek ve uygulama imkanı bulacaktır.
 
Bu programın içeriği ve süresi ihtiyaca göre revize edilebilir.
 
Program İçeriği
 
▪ Rol Oyunculuğuna Giriş (Temel Teknikler)
▪ Alternatif Senaryo Çalışma teknikleri
▪ Role Hazırlanma, Ezber ve Prova Teknikleri
▪ Adaylar karşısında Heyecanı yönetme
▪ Aşırı güçlü veya aşırı gelişime açık katılımcılar karşısında yanlılık yaratmadan senaryoya bağlı kalma teknikleri
▪ Beden Dili Kullanımı (Jest / Mimik / Ses tonu / El-kol)
 
Kimler Katılabilir?
 
Değerlendirme merkezi uygulamalarında, değerlendirici olarak görev alanlar, kurum içerisinde değerlendirme merkezi uygulamalarını kullanmak isteyenler.
 
Program Süresi
 
1 gün
 
Programda Kullanılan Yöntemler
 
▪ Uygulamalı örnekler
▪ Grup Çalışmaları
▪ Bireysel Çalışmalar
▪ Rol Oyunları
▪ Video Gösterimleri
▪ Mentorluk ve Geribildirimler