Temel

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Program Hakkında
 
Bu programda, katılımcıların ölçme ve değerlendirme süreçlerinin temelleri konusundaki teorik ve bilimsel alt yapıyla ilgili teknik bilgileri, günlük hayattan örneklerle öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
 
Program İçeriği
 
▪ Yetenek yönetiminde ölçme ve değerlendirme
▪ Ölçme ve Değerlendirme İhtiyaçları
▪ Ölçme ve Değerlendirmelerde temel kavramlar
▪ Türkiye’de ve dünyada ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili sorunlar
▪ Ölçme ve Değerlendirme araçları
▪ Farklı Değerlendirme Yöntemleri/Teknikleri
▪ Değerlendirme Yöntemlerinin-tekniklerinin Avantaj-Dezavantajları ve Kullanım Alanları
▪ Değerlendirme Merkezlerinin Konumu
▪ Ölçme ve Değerlendirme süreçlerine Adayların gözünden bir bakış
 
Kimler Katılabilir?
 
İnsan Kaynakları yönetici ve uzmanları; ölçme ve değerlendirme süreçlerinde aktif rol alan tüm operasyon yöneticileri
 
Program Süresi
 
1 gün
 
İdeal Katılımcı Sayısı
 
10 katılımcı
 
Programda Kullanılan Yöntemler
 
▪ Uygulamalı örnekler
▪ Grup Çalışmaları
▪ Geribildirimler
▪ Gelişim planı