Temel

Değerlendirici Becerileri

Program Hakkında
 
Değerlendirme Merkezi, bireylerin, birden fazla değerlendirici ve birden fazla ölçüm aracı ile davranış göstergeleri temelinde değerlendirildiği, yapılandırılmış bir değerlendirme yöntemidir. Değerlendirmelerin objektif, adil ve tutarlı yapılmasını sağlamak üzere geliştirilmiş bir metodolojiye dayanır. (Türkiye Değerlendirme Merkezi Metotları Rehberi_2016)
 
Temel Değerlendirici Becerileri programında katılımcılar, temel ölçme ve değerlendirme tekniği olan ‘ORCE’ metodolojisini 3 ayrı simülasyon türünde (Rol Oyunu, Bekleyene İşler, Analiz Sunum) uygulamalı olarak deneyimleyeceklerdir.
(AC = Değerlendirme Merkezi / DC = Gelişim Merkezi )
 
Program İçeriği
 
▪ AC Tanımı ve değerlendirme araçları
▪ AC & DC ayrımı
▪ AC simülasyonları
▪ AC ek ölçüm araçları
▪ Değerlendirme merkezinde roller
▪ ORCE metodolojisi
▪ O – Gözlem
▪ R – Kaydetme
▪ C – Sınıflandırma
▪ E – Değerlendirme
▪ Ölçüm kriteri olarak davranışsal göstergeler
▪ Yanlılıktan kaçınma ilkeleri
▪ Analiz sunum egzersizi (Uygulama)
▪ Bekleyen işler egzersizi (Uygulama)
▪ Rol oyunu egzersizi (Uygulama)
 
Kimler Katılabilir?
 
İnsan Kaynakları yönetici ve uzmanları; ölçme ve değerlendirme süreçlerinde aktif rol alan tüm operasyon yöneticileri, değerlendirici olmak isteyen profesyoneller.
 
Program Süresi
 
2 gün
 
Programda Kullanılan Yöntemler
 
▪ Uygulamalı örnekler
▪ Grup Çalışmaları
▪ Bireysel Çalışmalar
▪ Rol Oyunları
▪ Video Gösterimleri
▪ Yazılı Çalışmalar
▪ Mentorluk ve Geribildirimler