Bu programda, katılımcıların ölçme ve değerlendirme süreçlerinin temelleri konusundaki teorik ve bilimsel alt yapıyla ilgili teknik bilgileri, günlük hayattan örneklerle öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Program İçeriği

 • Yetenek yönetiminde ölçme ve değerlendirme
 • Ölçme ve Değerlendirme İhtiyaçları
 • Ölçme ve Değerlendirmelerde temel kavramlar
 • Türkiye’de ve dünyada ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili sorunlar
 • Ölçme ve Değerlendirme araçları
 • Farklı Değerlendirme Yöntemleri/Teknikleri
 • Değerlendirme Yöntemlerinin-tekniklerinin Avantaj-Dezavantajları ve Kullanım Alanları
 • Değerlendirme Merkezlerinin Konumu
 • Ölçme ve Değerlendirme süreçlerine Adayların gözünden bir bakış

Kimler Katılabilir?

İnsan Kaynakları yönetici ve uzmanları; ölçme ve değerlendirme süreçlerinde aktif rol alan tüm operasyon yöneticileri

Program Süresi

1 gün

Programda Kullanılan Yöntemler

 • Uygulamalı örnekler
 • Grup Çalışmaları
 • Geribildirimler
 • Gelişim planı