Stratejik

Norm Kadro Planlama

Program Hakkında
 
Stratejik Norm Kadro Planlaması, kurumunuzun yıllık hedefleri ve önceliklerinin ötesinde, başarıyı ve sürdürülebilirliği sağlamak için, organizasyonun gelecekte ihtiyaç duyabileceği her türlü insan kaynağının ve yeni pozisyon ihtiyaçlarının, bugünden nasıl karşılanabileceğine dair uzun vadeli (3-8 yıl) yapılan bir planlama sürecidir.
 
Bu program, klasik bir norm kadro planlama sürecinin, nasıl stratejik bir plana dönüştürebileceğini anlayabilmeleri için katılımcılara en temel yaklaşımları ve yöntemleri sunmaktadır.
 
Program İçeriği
 
▪ Norm Kadro Tanımı ve Amacı
▪ Stratejik Norm Kadro / İşgücü Planlama Süreci
▪ Kaynak Analizi
▪ Talep Analizi
▪ GAP Analizi
▪ Çözüm Analizi
▪ Norm Kadro / İşgücü Planlama için Farklı Yaklaşımlar
▪ İş Yükü Analizi
 
Kimler Katılabilir?
 
İnsan Kaynakları, yetenek yönetimi, performans yönetimi ve organizasyonel gelişim alanında çalışan yönetici ve uzmanlar; üst yöneticiler
 
Program Süresi
 
0,5 gün
 
İdeal Katılımcı Sayısı
 
8- 10 katılımcı
 
Programda Kullanılan Yöntemler
 
▪ Grup Çalışmaları ve Tartışmaları
▪ Veri analizleri