Simulasyon

Tasarım Teknikleri

Program Hakkında
 
Değerlendirme Merkezi, bireylerin, birden fazla değerlendirici ve birden fazla ölçüm aracı ile davranış göstergeleri temelinde değerlendirildiği, yapılandırılmış bir değerlendirme yöntemidir. Değerlendirmelerin objektif, adil ve tutarlı yapılmasını sağlamak üzere geliştirilmiş bir metodolojiye dayanır. (Türkiye Değerlendirme Merkezi Metotları Rehberi_2016)
 
Temel Değerlendirici Becerileri programında katılımcılar, temel ölçme ve değerlendirme tekniği olan ‘ORCE’ metodolojisini 3 ayrı simülasyon türünde (Rol Oyunu, Bekleyene İşler, Analiz Sunum) uygulamalı olarak deneyimleyeceklerdir.
 
Program İçeriği
 
▪ Değerlendirme ve geliştirme merkezleri tanımı ve kullanım alanları
▪ Simulasyon kavramı ve türleri
▪ Simülasyonlarda ölçüm kriterleri (yetkinlikler, davranışlar vb..)
▪ İyi bir tasarımın temel unsurları
▪ Tasarım öncesi veri toplama ve verilerin sistemli analizi
▪ Simulasyonların Seçimi
▪ Kurgu, içerik ve süre planlaması
▪ Veri topluluklarının / senaryonların oluşturulması
▪ Aday formlarının tasarlanması
▪ Değerlendirici formlarının tasarlanması
▪ Rol oyuncusu formlarının tasarlanması
▪ Simülasyonların pilot olarak uygulanması
▪ Simülasyonlarda geçerlilik ve güvenilirlik kriterleri
 
Kimler Katılabilir?
 
İnsan Kaynakları yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim yöneticileri ve uzmanları; ölçme ve değerlendirme süreçlerinde aktif rol alan veya
değerlendirici olmak isteyen tüm profesyoneller
 
Program Süresi
 
2 gün
 
Programda Kullanılan Yöntemler
 
▪ Uygulamalı örnekler
▪ Grup Çalışmaları
▪ Bireysel Çalışmalar
▪ Yazılı Çalışmalar (Bilgisayar ile çalışma)
▪ Mentorluk ve Geribildirimler