Psikometrik

Test Teknikleri

Program Hakkında
 
Bu programda, «tahmin, teşhis ve gelişim» amaçlı kullanılan psikometrik test ve envanterlerle ilgili en temel bilgilerin kazanılması, psikometrik araçlarından elde edilen sonuçların doğru bir şekilde yorumlanması ve anlamdırılmasına yönelik becerilerin kazanılması hedeflenmektedir.
 
Program İçeriği
 
▪ Testing Kavramı
▪ Ölçüm Alanları
▪ Kişilik / 5 Five Kuramı
▪ Motivasyon
▪ Değerler
▪ Bütünlük
▪ Duygusal Zeka
▪ Zihinsel Yetenekler
▪ Testing Teknikleri
▪ Normative
▪ Ipsative
▪ Mix Model
▪ Klasik vs Yeni Nesil Test Ayrımları
▪ Testlerin Kalitesi ve Seçim Kriterleri
▪ Geçerlilik & Güvenilirlik
▪ Norm Çalışmaları
▪ Teknik Manueller
▪ Test Raporlarının Yorumlanması
 
Kimler Katılabilir?
 
İnsan kaynakları, yetenek yönetimi ve gelişim süreçlerinde ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanan tüm profesyoneller.
 
Program Süresi
 
1 gün
 
Programda Kullanılan Yöntemler
 
▪ Uygulamalı örnekler
▪ Grup Çalışmaları
▪ Bireysel Çalışmalar
▪ Kart Oyunları
▪ Mentorluk ve Geribildirimler