Kurumsal

Yetkinlik Modelleme

Program Hakkında
 
Kurumsal Yetkinlik Modelleme, şirketinizin stratejik ve uzun vadeli hedeflerinin gerçekleşmesini desteklemek ve arzulanan kurum kültürünü oluşturmak amacıyla yapılan, organizasyonel bir davranışsal modellemedir.
 
Kurumunuza özel geliştirilen yetkinlik modelleri ile, çalışanlarınızın hangi davranışların pozisyonları için önemli olduğunu bilmelerini sağlayabilir, operasyon yöneticilerinin daha etkin ve amaca yönelik bir performans yönetimi yapmalarını sağlayabilir, işe alımdan çıkışa kadar tüm İnsan Kaynakları süreçleri arasında entegrasyon sağlayabilir ve hem bireylerin hem de kurumunuzun gelişim planlamasını daha doğru ve stratejik bir şekilde yapabilirsiniz.
 
Program İçeriği
 
▪ Tanımlar
▪ Entegre Yetenek Yönetimi
▪ Stratejik Yetkinlik Modelleme
▪ Farklı Yetkinlik Modelleme Yaklaşımları
▪ Uzun Vadeli Kültür Oluşturma
▪ Yetkinlik Modelleme Süreç Akışı
▪ Adım-1: Verileri Topla
▪ Adım-2: Analiz Et
▪ Adım-3: Modeli Tasarla
▪ Adım-4: Valide Et / Uygula
▪ CBM (Competency Based Management)
 
Kimler Katılabilir?
 
İnsan Kaynakları, yetenek yönetimi ve organizasyonel gelişim alanında çalışan yönetici ve uzmanlar; üst yöneticiler, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde aktif rol alan tüm profesyoneller
 
Program Süresi
 
1 gün
 
İdeal Katılımcı Sayısı
 
8- 10 katılımcı
 
Programda Kullanılan Yöntemler
 
▪ Grup Çalışmaları ve Tartışmaları
▪ Veri analizleri
▪ Frekans analizleri
▪ Bilgisayar ile çalışma