Karşılaştırma & Sıralama Teknolojileri

Karşılaştırma & Sıralama Teknolojileri

Çalışanlarınızı yetenekleri, performansları ve potansiyelleri kapsamında karşılaştırın, sıralayın, detaylı analizler elde edin..!
 
Bir seçim kararı öncesinde, birden fazla aday veya çalışanınız arasında kararsız mı kaldınız?
 
Kimin kime göre daha yüksek potansiyelli olduğunu veya hangi yetkinliklerinde daha güçlü olduğunu anında görebilmek ister misiniz?
 
Ya da şirketinize başvuran tüm adaylarınızın, veya içerdeki tüm çalışanlarınızın belirli bir özellikte, bir yetkinlikte, potansiyel alanında, sıralamasını mı görmek istiyorsunuz?
 
Grid Talents karşılaştırma ve sıralama modülleri ile anlık ve sürekli yenilenen veriye dayalı analizler ve eşzamanlı karşılaştırmalar eşliğinde bunu sağlayabiliriz. Çalışanları, takımları ve departmanlarınızı birbirleriyle karşılaştırarak farkları görebilmenizi ve hatta çalışanlarınızın da gelişimleri için kendileriyle ilgili bilgilere kolayca erişebilmelerini sağlayabiliriz…!
 
GRİD Talents hakkında daha fazla bilgi için lütfen

Grid Match Hakkında

Grid Match Hakkında

Grid, çalışanlarınızın sahip oldukları potansiyel, performans seviyesi, bilgi beceri ve deneyimleri ile rolün gerektirdiği başarı profilini karşılaştırarak, role ne kadar uygun oldukları istatistik datalar eşliğinde sunabilir.

Adaylarınızı birbirleriyle karşılaştırın

Grid match ile, adaylarınızı bir çok farklı alanda, başka bir aday veya bir grup adayla karşılaştırabilir, farklarını görebilirsiniz.

Çalışanlarınızı birbirleriyle karşılaştırın

Grid match ile, çalışanlarınızı bir çok farklı alanda, başka bir kişi veya bir grupla karşılaştırabilir, güçlü ve gelişime açık yan farklarını, takıma uyumlarını görebilirsiniz.

Role Uyum Karşılaştırmaları Yapın

Grid Match sayesinde çalışanlarınızın potansiyellerine uygun rolleri görebilir ve hedeflenen pozisyonlar için gelişim alanlarını elde edebilirsiniz.

Yetenekleri Sıralayın…!

Çalışanlarınızı tek tek kriterler bazında veya tüm ölçüm alanları bazında sıralayabilir, organizasyonel açıdan swotlar elde edebilirsiniz.

Adaylarınızı birbirleriyle karşılaştırın
Çalışanlarınızı birbirleriyle karşılaştırın
Role Uyum Karşılaştırmaları Yapın
Yetenekleri Sıralayın…!