Kanıta Dayalı

Raporlama Becerileri

Program Hakkında
 
Bir ölçme-değerlendirme sürecinin en önemli aşamalarından birisi de, elde edilen raporların paydaşlarla paylaşımıdır.
 
Bu programda, ölçme ve değerlendirme araçlarından elde edilen sonuçların, kanıtlara dayalı olarak nasıl daha etkin, anlaşılır , motive edici ve objektif bir şekilde raporlanabileceği ile ilgili katılımcıların farkındalık kazanarak, ilgili teknikleri ve yöntemleri uygulamaları hedeflenmektedir.
 
Program İçeriği
 
▪ Raporlama amacının tanımlanması
▪ Raporlamanın tarafları
▪ Ölçme-Değerlendirme verilerini toplanması, analizi
▪ Rapor formatları
▪ Rapor yazımında kullanılan dil
▪ Kritik raporlama noktaları
▪ SWOT yazımı
▪ Gelişim Önerisi yazımı
▪ Raporların teslimi ve gizlilik
▪ Rapor yazımı-1 (uygulama)
▪ Rapor yazımı-2 (uygulama)
 
Kimler Katılabilir?
 
Ölçme ve değerlendirme süreçleri sonunda geribildirim sağlayan, sağlamak isteyen tüm profesyoneller.
 
Program Süresi
 
1 gün
 
Programda Kullanılan Yöntemler
 
▪ Uygulamalı örnekler
▪ Grup Çalışmaları
▪ Bireysel Çalışmalar
▪ Rol Oyunları
▪ Mentorluk ve Geribildirimler