Kanıta Dayalı

Geribildirim Becerileri

Program Hakkında
 
Geribildirim, bir çalışanın belirli bir performans hedefi veya başarı profili doğrultusunda ortaya koyduğu çabaların niteliği veya frekansı hakkında pozitif veya negatif yönde sağlanan bir gelişim aracıdır.
 
Bu programda katılımcılar, İK süreçlerindeki geribildirim teknikleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olacaklar, etkin geribildirimin avantajları, geribildirim kalitesinin nasıl artırılacağı, nasıl daha motive edici ve daha objektif geribildirim sağlanabileceği konularında farkındalık kazanarak, ilgili teknikleri ve yöntemleri uygulama şansı bulacaklardır.
 
Program İçeriği
 
▪ Geribildirim tanımı ve türleri
▪ Türk kültüründe geribildirim
▪ Performans Hedefleri ve Başarı profillerinin geribildirimdeki önemi
▪ Geribildirim süreci, yönetimi ve iletişimi
▪ Geribildirimcinin beceri alanları
▪ Kanıta dayalı geribildirim
▪ Geribildirimde star tekniği
▪ Geri-ileri bildirim ayrımı
▪ İleri bildirim için güçlü soru sorma teknikleri
▪ Geribildirim rol oyunu-1 (uygulama)
▪ Geribildirim rol oyunu-2 (uygulama)
 
Kimler Katılabilir?
 
Ölçme ve değerlendirme süreçleri sonunda geribildirim sağlayan, sağlamak isteyen tüm profesyoneller.
 
Program Süresi
 
1 gün
 
Programda Kullanılan Yöntemler
 
▪ Uygulamalı örnekler
▪ Grup Çalışmaları
▪ Bireysel Çalışmalar
▪ Rol Oyunları
▪ Video Gösterimleri
▪ Mentorluk ve Geribildirimler