Başarıyı şansa bırakmayın..!

Gelecekteki başarıyı garanti altına almak mı istiyorsunuz?
 
Çalışanlarınızın gelecekte hangi rollerde yüksek performans gösterebileceğini erkenden teşhis ederek; yetenek havuzlarınızın kalitesini artırmanızı, uzun vadeli ve amaca yönelik liderlik gelişim planları oluşturmanızı, ve bu sayede sürdürülebilir ve etkin bir
yedekleme sistemi oluşturmanızı sağlayabiliriz.

Potansiyellerin açığa çıkarak performansa dönüşmesi için bir adım atın..!

Herkesin bir gelişim potansiyeli olduğu gibi, bazılarının da bir çok alanda gelişmek için potansiyeli olabilir. Ve henüz bilinmeyen bu potansiyel, şirketinizin gelecekte daha yüksek yetki ve sorumluluk düzeyindeki rollerinde başarılı olacak yeni mezun bir adayınıza ait olabilir…!
 
Yüksek potansiyele sahip insanları keşfedebilmeniz için size destek olabiliriz.

Başarıyı şansa bırakmayın..!

Gelecekteki başarıyı garanti altına almak mı istiyorsunuz?

Çalışanlarınızın gelecekte hangi rollerde yüksek performans gösterebileceğini erkenden teşhis ederek; yetenek havuzlarınızın kalitesini artırmanızı, uzun vadeli ve amaca yönelik liderlik gelişim planları oluşturmanızı, ve bu sayede sürdürülebilir ve etkin bir yedekleme sistemi oluşturmanızı sağlayabiliriz.

Potansiyellerin açığa çıkarak performansa dönüşmesi için bir adım atın..!

Herkesin bir gelişim potansiyeli olduğu gibi, bazılarının da bir çok alanda gelişmek için potansiyeli olabilir. Ve henüz bilinmeyen bu potansiyel, şirketinizin gelecekte daha yüksek yetki ve sorumluluk düzeyindeki rollerinde başarılı olacak yeni mezun bir adayınıza ait olabilir…!

Yüksek potansiyele sahip insanları keşfedebilmeniz için size destek olabiliriz.

Gelişim Merkezleri

Gelişim Merkezleri

Yedekleme, erken liderlik & potansiyel teşhisleri ve gelişim planlama alanlarında kullanılan gelişim merkezleri ile geleceğinizi daha doğru inşa edin.

Yedekleme, erken liderlik & potansiyel teşhisleri ve gelişim planlama alanlarında kullanılan gelişim merkezleri İle geleceğinizi daha doğru İnşa edin.

Sürmeli & Partners, erken liderlik teşhisleri, potansiyellerin bulunması ve geleceğe hazırlanması için portföyünde 50’nin üstünde simülasyona sahiptir. Farklı seviyelerdeki liderlerin, yetenek havuzlarındaki adaylarınızın ve kritik rollerdeki çalışanlarınızın güçlü ve gelişime açık yanlarını daha doğru tespit edebilmek, gelişim planlarını daha kişiye özel ve amaca yönelik yapabilmek, kanıta dayalı ve yapıcı geribildirimler sayesinde adaylarınızın gelişim planlarını içselleştirerek motive bir şekilde öğrenmelerini istiyorsanız,
 
 
Ya da aşağıdaki alanları inceleyerek önden bilgi alın.
  • Supervisor Succession
  • Ready for Manage
  • GM Readiness
  • Potential for What
Amaç
Simülasyonlar
Geri Bildirim & GelişimRaporlar

Fonksiyonel olarak insan yönetiminden sorumlu olan İlk kademe yönetici

pozisyonlarının  yedeklenmesi için adayların hazır olma durumlarının

analizi, yetkinlik eşleşmelerinin sağlanması, swot

analizleri, ve gelişim planlaması amaçlanmaktadır.

(Süre: 3-4 saat)

3 – 4 Simulasyon

+ Grup Tartışması (Rol Tanımsız)
+ Analiz Sunum ve/veya Gerçekleri Bulma
+ Rol Oyunu ve/veya  Bekleyen İşler

+ Katılımcı Performans Geribildirimi
+ Gelişim Planlaması Geribildirimi (Katılımcı + Yöneticisi)
+ Yönetim Sunumu
+ Seçim Raporu
+ Gelişim Raporu
+ Aday Sıralama Raporu (Çoklu Aday için)
+ Kurumsal Yedekleme Planı
AmaçSimülasyonlarGeri Bildirim & GelişimRaporlar

İnsan, bütçe ve süreç yönetim

sorumluluğu olan  kademe yönetici pozisyonlarının yedeklenmesi için

adayların hazır olma  durumlarının

analizi, yetkinlik eşleşmelerinin sağlanması, swot analizleri,

gelişim planlaması ve gelişim

odaklı geribildirimlerin sağlanması amaçlanmaktadır.

(Süre: 3-5 saat)

4 – 5 Simülasyon

+ Rol Oyunu (Ast)
+ Rol Oyunu (Eşdeş / Müşteri / Tedarikçi)
+ Bekleyen İşler
+ Analiz Egzersiz veya Analiz Sunum ve/veya Gerçekleri Bulma
+ CBI Mülakat

+ Katılımcı Performans Geribildirimi
+ Gelişim Planlaması Geribildirimi (Katılımcı + Yöneticisi)
+ Yönetim Sunumu

+ Seçim Raporu
+ Gelişim Raporu
+ Aday Sıralama Raporu (Çoklu Aday için)
+ Kurumsal Yedekleme Planı

AmaçSimülasyonlarGeri BildirimRaporlar

Şirketin stretajisi, vizyonu, organi_

zasyonel yapısı, sistem ve süreçleri

üzerinde doğrudan etkili olan

pozisyonların yedeklenmesi için

adayların hazır olma durumlarının analizi, yetkinlik eşleşmelerinin

sağlanması, swot analizleri,

uzun dönemli gelişim planlaması ve stratejik geribildirimlerin sağlanması

amaçlanmaktadır.

(Süre: 5-7 saat)

5 – 6 Simülasyon

+ Rol Oyunu (Ast)
+ Rol Oyunu (Eşdeş)
+ Rol Oyunu (Board)
+ Analiz Sunum
+ Bekleyen İşler ve/veya MBI Mülakat
+ Vizyon Konuşması ve/veya  Strateji Sunumu

+ Katılımcı Performans Geribildirimi
+ Gelişim Planlaması Geribildirimi (Katılımcı + Yöneticisi)
+ Board Sunumu

+ Seçim Raporu
+ Gelişim Raporu
+ Aday Sıralama Raporu (Çoklu Aday için)
+ Kurumsal Yedekleme Planı

AmaçSimülasyonlarGeri Bildirim & GelişimRaporlar

Organizasyondaki çalışanların yatkınlık, motivasyon ve zihinsel yetenekleri

kapsamında, ne tür iş alanlarına ve ne tür

davranışsal modellere yatkınlığı olduğunun

teşhis edilmesi, bireyler için daha doğru

kariyer planlama ve organizasyon için

daha doğru yetenek haritalama

kararlarına veri sağlanması amaçlanmaktadır.

(Süre: 5-8 saat)

4 - 5 - 6 Simülasyon

+ Rol Oyunu (Ast)
+ Rol Oyunu (Eşdeş / Müşteri / Tedarikçi / Board)
+ Analiz Sunum
+ Bekleyen İşler ve/veya MBI Mülakat
+ Vizyon Konuşması veya Strateji Sunumu

+ Katılımcı Performans Geribildirimi
+ Katılımcı Potansiyel Alanlar Geribildirimi
+ Gelişim Planlaması Geribildirimi (Katılımcı + Yöneticisi)
+ Yönetim Sunumu

+ Potansiyel Raporu
+ Gelişim Raporu
+ Yetenek Haritası Raporu

  • Supervisor Succession
  • Ready for Manage
  • GM Readiness
  • Potential for What

Amaç

Fonksiyonel olarak insan yönetiminden

sorumlu olan İlk kademe yönetici pozisyonlarının  yedeklenmesi için

adayların hazır olma durumlarının analizi,

yetkinlik eşleşmelerinin sağlanması, swot

analizleri, ve gelişim planlaması amaçlanmaktadır.

(Süre: 3-4 saat)

Simülasyonlar

3 – 4 Simulasyon

+ Grup Tartışması (Rol Tanımsız)
+ Analiz Sunum ve/veya Gerçekleri Bulma
+ Rol Oyunu ve/veya  Bekleyen İşler

Geri Bildirim & Gelişim

+ Katılımcı Performans Geribildirimi
+ Gelişim Planlaması Geribildirimi (Katılımcı + Yöneticisi)

Raporlar
+ Yönetim Sunumu+ Seçim Raporu
+ Gelişim Raporu
+ Aday Sıralama Raporu (Çoklu Aday için)
+ Kurumsal Yedekleme Planı

Amaç

İnsan, bütçe ve süreç yönetim sorumluluğu

olan  kademe yönetici pozisyonlarının

yedeklenmesi için adayların hazır olma

durumlarının analizi, yetkinlik

eşleşmelerinin sağlanması, swot analizleri,

gelişim planlaması ve gelişim odaklı geribildirimlerin sağlanması amaçlanmaktadır.

(Süre: 3-5 saat)

Simülasyonlar

4 – 5 Simülasyon

+ Rol Oyunu (Ast)
+ Rol Oyunu (Eşdeş / Müşteri / Tedarikçi)
+ Bekleyen İşler
+ Analiz Egzersiz veya Analiz Sunum ve/veya Gerçekleri Bulma
+ CBI Mülakat

Geri Bildirim & Gelişim

+ Katılımcı Performans Geribildirimi
+ Gelişim Planlaması Geribildirimi (Katılımcı + Yöneticisi)
+ Yönetim Sunumu

Raporlar

+ Seçim Raporu
+ Gelişim Raporu
+ Aday Sıralama Raporu (Çoklu Aday için)
+ Kurumsal Yedekleme Planı

Amaç

Şirketin stretajisi, vizyonu, organizasyonel

yapısı, sistem ve süreçleri üzerinde

doğrudan etkili olan pozisyonların yedeklenmesi için adayların hazır olma durumlarının analizi,

yetkinlik eşleşmelerinin sağlanması, swot analizleri,

uzun dönemli gelişim planlaması ve stratejik

geribildirimlerin sağlanması amaçlanmaktadır.

(Süre: 5-7 saat)

Simülasyonlar

5 – 6 Simülasyon

+ Rol Oyunu (Ast)
+ Rol Oyunu (Eşdeş)
+ Rol Oyunu (Board)
+ Analiz Sunum
+ Bekleyen İşler ve/veya MBI Mülakat
+ Vizyon Konuşması ve/veya  Strateji Sunumu

Geri Bildirim

+ Katılımcı Performans Geribildirimi
+ Gelişim Planlaması Geribildirimi (Katılımcı + Yöneticisi)
+ Board Sunumu

Raporlar

+ Seçim Raporu
+ Gelişim Raporu
+ Aday Sıralama Raporu (Çoklu Aday için)
+ Kurumsal Yedekleme Planı

Amaç

Organizasyondaki çalışanların yatkınlık, motivasyon ve zihinsel yetenekleri kapsamında,

ne tür iş alanlarına ve ne tür

davranışsal modellere yatkınlığı olduğunun

teşhis edilmesi, bireyler için daha doğru

kariyer planlama ve organizasyon için

daha doğru yetenek haritalama

kararlarına veri sağlanması amaçlanmaktadır.

(Süre: 5-8 saat)

Simülasyon

4 - 5 - 6 Simülasyon

+ Rol Oyunu (Ast)
+ Rol Oyunu (Eşdeş / Müşteri / Tedarikçi / Board)
+ Analiz Sunum
+ Bekleyen İşler ve/veya MBI Mülakat
+ Vizyon Konuşması veya Strateji Sunumu

Geri Bildirim & Gelişim

+ Katılımcı Performans Geribildirimi
+ Katılımcı Potansiyel Alanlar Geribildirimi
+ Gelişim Planlaması Geribildirimi (Katılımcı + Yöneticisi)
+ Yönetim Sunumu

Raporlar

+ Potansiyel Raporu
+ Gelişim Raporu
+ Yetenek Haritası Raporu