Bu programda, katılımcıların ölçme ve değerlendirme süreçlerinin temelleri konusundaki teorik ve bilimsel alt yapıyla ilgili teknik bilgileri, günlük hayattan örneklerle öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

 

Program İçeriği

 

 • Yetenek yönetiminde ölçme ve değerlendirme
 • Ölçme ve Değerlendirme İhtiyaçları
 • Ölçme ve Değerlendirmelerde temel kavramlar
 • Türkiye’de ve dünyada ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili sorunlar
 • Ölçme ve Değerlendirme araçları
 • Farklı Değerlendirme Yöntemleri/Teknikleri
 • Değerlendirme Yöntemlerinin-tekniklerinin Avantaj-Dezavantajları ve Kullanım Alanları
 • Değerlendirme Merkezlerinin Konumu
 • Ölçme ve Değerlendirme süreçlerine Adayların gözünden bir bakış


Kimler Katılabilir?

 

İnsan Kaynakları yönetici ve uzmanları; ölçme ve değerlendirme süreçlerinde aktif rol alan tüm operasyon yöneticileri

 

Program Süresi

 

1 gün

 

Programda Kullanılan Yöntemler

 

 • Uygulamalı örnekler
 • Grup Çalışmaları
 • Geribildirimler
 • Gelişim planı