Davranışsal

Başarı Profilleme

Program Hakkında
 
Davranışsal Başarı Profilleme, spesifik bir işte/rolde başarılı olmak için kritik derecede öneme sahip olan davranışların neler olması gerektiğini bulmaya yönelik sistematik bir iş analizi sürecidir. Bu programda katılımcılar, farklı teknik ve yöntemleri öğrenerek, doğru bir şekilde pozisyon bazlı başarı profilleme yapabilme becerisini kazanır.
 
Organizasyonunuz ve kültürünüz için hangi davranışların önemli olduğunu herkesin bilmesini istiyorsanız, insan kaynakları departmanı, operasyon yöneticileri ve çalışanlar arasında ortak bir dil yaratmak, mevcut çalışanlarınızdan bağımsız olarak “pozisyonlarınızın gerektirdiği ideal insan profillerini” belirlemek adına doğru iş analizleri yapmak istiyor ve ölçme-değerlendirme süreçlerinizi dayandıracağınız bilimsel bir alt-yapı arıyorsanız, bu program sizin için faydalı olabilir.
 
Program İçeriği
 
▪ İş analizi ve yetkinlik modellemeye giriş
▪ İş analizi türleri ve teknikleri
▪ Konu uzmanı ve seans yönetimi teknikleri
▪ İş analizi görüşmelerinin yönetimi ve sonuçlarının konsolidasyonu
▪ Farklı başarı profilleme yaklaşımları
▪ Doğru yöntemi seçme ve Başarı profilleme öncesi hazırlık
▪ İçerik analizi
▪ Başarı profilleme görüşmelerinin yönetimi
▪ Analizlerin konsolidasyonu
▪ Başarı profili oluşturma
▪ Başarı profillerinin üst yönetime onaylatılması
 
Kimler Katılabilir?
 
İnsan Kaynakları yönetici ve uzmanları; ölçme ve değerlendirme süreçlerinde aktif rol alan tüm operasyon yöneticileri
 
Program Süresi
 
2 gün
 
İdeal Katılımcı Sayısı
 
8- 10 katılımcı
 
Programda Kullanılan Yöntemler
 
▪ Grup Çalışmaları ve Tartışmaları
▪ Kritik Olay analizleri
▪ Frekans analizleri
▪ Bilgisayar ile çalışma
▪ Katılımcılar, bir pozisyon için temel iş analizi tekniklerini uygulayacaklar, online profilleme araçları kullanacaklar, kritik olay analizleri yapacaklar