CBI / MBI

Mülakat Teknikleri

Program Hakkında
 
Bir ölçme-değerlendirme aracı olarak uzun yıllara dayalı köklü bir geçmişi olan mülakatlar, iyi yapılandırıldığında ve doğru teknikler kullanılarak uygulandığında, performansı daha da yüksek oranda tahmin edebilmektedir.
 
Bu programda, daha doğru kararlar verebilmeleri adına, mülakat yapacak olan kişilerin en temel teknikleri ve yöntemleri öğrenmeleri ve uygulamalar aracılığıyla beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.
 
Program İçeriği
 
▪ Mülakatın Amacı
▪ Doğru Aday Kimdir?
▪ Mülakatın Aşamaları
▪ Mevcutta neler işliyor veya işlemiyor?
▪ Seçim sürecinde mülakatın rolü
▪ Davranışsal bazlı mülakat
• 1 Adım: Yetkinlikleri belirle
• 2 Adım: Davranışsal bazlı mülakat soruları yaz
• 3 Adım: Mülakat için plan yap
• 4 Adım: Mülakatı yap
• 5 Adım: Puanla ve değerlendir
▪ İyi Bir Mülakatçının Becerileri
• İyi bir hazırlık yapmak
• Adaya kendisini iyi hissettirme
• Adaya doğru bilgiler aktarmak
• Yapılandırılmış Soru teknikleri kullanmak
• Odakta kalmak ve zamanı etkin kullanmak
• Ayrımcılık yapmamak
• Objektif skorlama ve doğru karar vermek
 
Kimler Katılabilir?
 
İşe alım, terfi-atama süreçleri başta olmak üzere, İnsan kaynakları süreçlerinde mülakat yapan tüm profesyoneller ve yöneticiler.
 
Program Süresi
 
2 gün
 
Programda Kullanılan Yöntemler
 
▪ Uygulamalı örnekler
▪ Grup Çalışmaları
▪ Bireysel Çalışmalar
▪ Rol Oyunları
▪ Video Gösterimleri
▪ Mentorluk ve Geribildirimler