Başarıyı Profillemenin 5 Temel Prensibi

Başarıyı Profillemenin 5 Temel Prensibi

Başarı Profilleme; işe alım, seçme-yerleştirme ve yedekleme gibi yetenek yönetimi süreçlerinin olmazsa olmazıdır. Bir rolde başarı olmak için gereken yetkinlikleri (bilgi, beceri, deneyim, motivasyon, değerler, kişilik vb.) içerir. Ancak kurumlar, amaca hizmet eden, uygun biçimde yapılandırılmış, doğru profillere sahip olduklarından nasıl emin olabilirler? 

Uzun yıllardır kurumların daha iyi yetenek kararları vermelerine yardımcı olarak, pozisyon bazlı yetkinlik ve başarı profillerini oluşturabilmeleri için birçok etkili yöntem geliştirdik. Profil oluştururken dikkat edilmesi gereken en önemli noktaları, İnsan Kaynakları profesyonellerinin dikkatine sunuyoruz:

1- Strateji ile Başla

Başarının profillemesinde boşluklar olmamalıdır! Etkili profiller, organizasyonel strateji ve bunun sonucu olan yetenek stratejisi üzerine kuruludur. Ortaya çıkan profilin, organizasyonel stratejiyi desteklediğinden emin olmak önemlidir. Örneğin; eğer yetenek stratejisi, yoğun bir şekilde yedekleme planlamasına odaklanıyorsa, başarı profili bir sonraki seviyedeki başarı için gerekli olan yetkinliklerin yanı sıra rol için gerekli olan kritik deneyimler hakkında detaylı bilgi içermelidir. 

2- Yetkinlikleri, Ölçme ve Değerlendirme Araçlarına Bağla

Çoğu organizasyon kağıt üzerinde iyi görünen yetkinlik profilleri/modelleri kullanır, ancak endüstri-örgüt psikolojisi uzmanları bu profilleri gerçek hayatta uyguladıklarında (örneğin mülakat veya değerlendirme merkezi araçları ile ölçmeye çalıştıklarında) bunların ideal seviyenin altında olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle de pozisyon için doğru insanı seçerken. Başarı Profillerinizin faydalı olduğundan emin olma yollarından biri, yetkinlik modelinin portföydeki ölçme-değerlendirme araçları ile birlikte tasarlanmış olmasıdır. Örneğin, TTS’de kullandığımız profilleme sistemimiz tts-define; Saville Wave, UCF ve Cut-e Shapes Modeli gibi değerlendirmeleri kolaylaştıran çeşitli yetkinlik modellerini aynı anda barındırabilir. 

3- Farklı İş Analizi Metotlarından Yararlan

Başarı Profilleri ve yetkinlikler yalnızca yetenekleri işe alırken ve seçerken yararlı olmakla kalmazlar. Etkili profiller, yetenek geliştirmede, adil ve istikrarlı performans yönetimi süreçleri inşa ederken, insan kaynakları uzmanlarının ve karar alıcıların bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olur. Bu hedeflere ulaşan sağlam bir profilleme metodolojisine ve sistemine sahip olduğunuzdan emin olun. Aşırı dar bir profilleme hedefi tutturamaz ve başarı profilinin kritik alanlarını kaçırabilir. Bu yüzden tek bir iş analizi metodu yerine, birden fazla farklı metodu (online profiler, SME Görüşmeleri, içerik analizleri, gözlem vb.) aynı anda kullanmaya çalışın.

4- Çoklu Kanaldan Veri Topla

Deneyimlerimize göre pozisyonlara ait başarı profilleri, çoğunlukla “kısıtlı bir grubun” görüşlerini içerir. Bu kısıtlı grup, ilgili pozisyonun yöneticisi ve nadiren de olsa üst yöneticiden oluşur. Bu durum, başarı profilini uygulama aşamasına geçildiğinde, o pozisyonda işe alınmış/atanmış çalışanların performanslarının, farklı gruplar tarafından farklı seviyede algılanmasıyla sonuçlanır. Performans üzerinde uzlaşı zorlaşır. Bunun temel sebebi, başarı profilinin, o pozisyonla etkileşim halinde olan tüm grupların görüşlerini içermemesidir. Bu yüzden kullanılan iş analizi teknikleri ne olursa olsun, çoklu kanaldan (yönetici, üst yönetim, iç müşteri, tedarikçi, müşteri vb) veri toplamaya çalışın.

5- Koru ve Güncelle

Organizasyonel stratejideki değişimler piyasa şartlarına bağlı olduğu için, yetkinlikler ve profiller de yeni durumu yansıtacak şekilde güncellenmelidir. Artık İK & Yetenek Yönetimi uzmanları, hızla ilerleyen teknolojiden ve değişken çalışma biçimlerinden dolayı ortaya çıkan yeni kariyer yolları ve roller ile her zamankinden daha fazla karşı karşıya kalacaklardır. Profiller hiçbir zaman değişmez olmamalıdır; bu nedenle düzenli olarak, profillerinizin ve yetkinliklerinizin gerçekte olup bitenlerle kıyaslandığında, mantıklı olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun.

Bu makaleyi beğendiyseniz ve TTS’in en iyi profilleme uygulamaları konusunda size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek istiyorsanız bize bilgi@surmelipartners.com  adresinden ulaşabilir veya www.surmelipartners.com  adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz  

.blog_holder.blog_single article h2 { display: block; display: none !important; } .blog_holder article .post_info { display: none; width: 100%; margin: 0 0 18px; color: #bebebe; font-weight: 500; }