AC

Yönetim Teknikleri

Program Hakkında
 
Değerlendirme Merkezi Yönetimi, bir ölçme ve değerlendirme ihtiyacına ilişkin uçtan uca planlama, analiz, tasarım, uygulama ve raporlama gerektirir.
 
Bu programda katılımcılar, bir değerlendirme merkezi operasyonun objektif, adil, geçerli ve paydaş memnuniyeti yaratacak şeki lde yönetilebilmesi için gereken en temel teknikleri ve yöntemleri öğrenme ve bunları uygulama şansı bulacaklar.
(AC = Değerlendirme Merkezi / DC = Gelişim Merkezi )
 
Program İçeriği
 
▪ AC yöneticisinin görevleri
▪ AC bileşenlerine kuramsal bir bakış
▪ Değerlendirme ihtiyacını tanımlama
▪ Doğru simulasyonları ve ek ölçüm araçlarını seçme
▪ AC planı ve takvimini oluşturma
▪ AC organizasyonu için lojistik planlama
▪ Değerlendirici eğitimi ve kalibrasyon çalışmaları
▪ Entegrasyon toplantısı yönetimi
▪ Geçerlilik, güvenilirlik, ayrımcılıktan kaçınma ve etik iş yapma biçimleri
▪ Katılımcı itirazlarını ve şikayetlerini yönetme
▪ Değerlendirici performansını ölçme, değerlendirme ve geliştirme
 
Kimler Katılabilir?
 
Değerlendirme merkezi uygulamalarında, değerlendirici olarak görev alanlar, kurum içerisinde değerlendirme merkezi uygulamalarını kullanmak
isteyenler. Bu programa katılabilmenin ön koşulu olarak, daha önce ‘Temel Değerlendirici Becerileri ve Simulasyon Tasarım Teknikleri’ programlarına
katılmış olmak gereklidir.
 
Program Süresi
 
2 gün
 
Programda Kullanılan Yöntemler
 
▪ Uygulamalı örnekler
▪ Grup Çalışmaları
▪ Bireysel Çalışmalar
▪ Rol Oyunları
▪ Video Gösterimleri
▪ Yazılı Çalışmalar
▪ Mentorluk ve Geribildirimler